Mantolama Hataları, Isı Yalıtım Hataları, Dış Cephe Kaplamasında Y">
Mantolama Uygulamasında Sıkça Yapılan Hatalar

Mantolama Uygulamasında Sıkça Yapılan Hatalar

Mantolama, Isı Yalıtımı Uygulamasında Karşılaştığımız Sık Görülen Hatalar

Mantolama program teknikleri son beş yıldır, gittikçe çoğalan bir ivme ile oluşturulan dış cephe Mantolama uygulaması, çoğunluklu olarak İstanbul odaklı olup, başka illere de süratli bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Bu süreçte, birtakım programlarda dış cephe Mantolama şirketleri bilgi ve deneyim eksikliği sebebi ile sorunlar yapmış, Mantolama sistemlerinin uygulandığı binalarda, mantolamadan beklenilen performansın aksine, performans kayıpları ve birtakım hasarlar gözlemlenmiştir.
Bu sorunlerın ana kaynağı, sektörde yeterli sayıda deneyimli Mantolama firmasının olmamasıdır. Tecrübesiz ve bilgisiz programcıların, haksız fiyat rekabeti ile proje sahiplerini etkileyerek program işlerini almaları ve sorunlu programlara yol açmalarıdır. Diğer bir amacıyla da, mantolama sistemi uygulamacısı firmaların yanı sıra, pazarda toplama malzemeler ile oluşturulan programlarda oluşmuş ve oluşacak olan sorunlerdir.
Pazarda görülen sorunlerın namacıylalerini şu başlıklar altında toplayabiliriz; 

Mantolama Uygulamalarında Yapılan Teknik Yalnışlıklar ;

"Deneme yanılma yöntemi" olarak isimlendirebileceğimiz yöntemler insaat pazarında sıkça rastladığımız programlardır. Bu çerçevede, ebat stabilitesi olmayan levhaların altına ısı yalıtım levhalarının montajı ile yapılmış bir program görülmektedir. Birbiri ile uyumlulukları (su buharı geçirgenlikleri, su emme değerleri, yapışma ve kopma değerleri, genleşme ve shrink bilhassari v.b) test edilmemiş malzemeler arasındaki ısıl değişiklikler neticesi ebat değişimleri ve bu değişim esnasında malzemelerin birbirini itmesi sebebi ile de hasar oluşmustur. İlk maliyeti ucuz gibi görünen bu programda, hasar seneler içersinde devam edeceğinden oluşturulan bütün harcamalar boşunadır ve program maliyetleri yüksektir.
 
İç yüzeylerden oluşturulan yalıtımlarda, ısı köprüleri amacıyla tedbir alınmadığında, bilhassa Mantolama oluşturulan cephelere komşu kolon, kiriş ve döşemelerde yoğuşma oluşmakta, dolayısı ile ısı kayıpları kaçınılmaz duruma gelmektedir. 

Genel , Sık görülen Mantolama Hataları

1. Dübel montajlarının hatalı yapılması,
2. Dübel deliğinin büyük açılması,
3. Kalitesiz dübel kullanılması (düsük sıcaklıklarda kırılganlaşan,taşıma kuvveti zayıf v.b.,)
4. Bina rüzgarın etkilerinin öneme alınmaması neticesi eksik dübel tüketimi,
5. Isı yalıtımı levhası sıvasının ince yapılması (2mm.) neticesi sıvada dökülme sorunleri,
6. Isı yalıtım levhalarının şaşırtma yöntemi ile yerleştirilmemesi,
7. Donatı filesinin kalitesiz olması, alkali dirençli olmaması,
8. Donatı filesi programsında file bindirmelerinin yapılmaması,
9. Isı yalıtım levhalarının arasında 2-4 mm. boşluk bulunması durumunda bu boşluğun harç ya da sıva ile doldurulması,
10. Su yalıtımı ile mantolamanın birleşim detaylarının iyi çözülmemesi
11. Binalardaki parapet üstlerinin bir harpuşta ile korunmaması
12. Ahşap, kiriş, sundurma direkleri gibi elemanlar ile ısı yalıtım sistemi birleşim detaylarının doğru çözüme kavuşturulamaması de pazarda karşılaşılan hatalılardan başlıcalarıdır. 
Mantolamada Detay Hataları ve Isı Yalıtım Problemleri

1. Yağmur borularının ve paratoner hatlarının düzenin amacıyla gömülmesi,
2. Balkon ve bina çıkmalarındaki detayların çözüme kavuşturulamaması sebebi ile ısı köprülerinin oluşması program teknikleri
3. Dilatasyonlarda profil kullanılmaması ya da hatalı ve ideal olmayan profillerin kullanılması,
4. Yağmur ve kar sularının birikebileceği hatalı detayların neticesinde düzenin su emmesi, Mantolama düzeninde hasarlar meydana getiren sorun kaynaklarıdır. 

Uygun Olmayan Hatalı Mantolama Malzemelerinin Kullanılması

1. B1 yangın katagorisinde olmayan EPS kullanılması,
2. Isı yalıtım levhalarının Mantolama sistemi amacıyla ideal olmaması;
a. Standartlara uymayan ve sıva tutucu bir emprenye sistemi olmayan taşyünü,
b. Standartlara uymayan, ebat stabilitesi kazanmamış (dinlendirilmemiş) EPS,
c. Standartlara uymayan, düşük yoğunluklu, zırhlı XPS,
d. Ölçüleri uyumsuz profillerin tüketimi da Mantolama düzeneğinin verimliliğini olumsuz etkileyen sorunler arasındadır. 

ZEMİN PROBLEMLERİ

1. Tozuyan, kirli, yağlı yüzeyler,
2. Tuz kusması olan cepheler,
3. Yosun ve bakteri üremiş cepheler,
4. Düzgün olmayan, gevşek zeminler, Mantolama programlarından evvelce çözülmemeleri durumunda sorun
oluşturacak sorun kaynaklarıdır.

Mantolama, Isı Yalıtımı Malzemelerinin Hatalı Depolanması

1. Isı yalıtım levhaları, direkt güneş altında, yağmura karşı korunmasız durumda stoklandığında,
2. Isı yalıtım levhaları, gelişigüzel bir sekilde stoklandığında
3. Mineral Mantolama levhaları büküldüğünde hasar gördüklerinden, Mantolama programlarında kullanılmaları doğru değildir.

En iyi Söve Modelleri Günümüzde en çok tercih edilen yapı malzemesi olarak söve çok fazla rağbet görmektedir, özellikle İstanbul söve firmaları farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir