Isı Köprüsü Nedir? Nasıl Engellenir?

Isı Köprüsü Nedir? Nasıl Engellenir?

Isı Köprüsü nedir

Isı köprüleri, yapı elemanlarının etraflarına göre daha az ısı yalıtan bölgelerdir. Bu halde bu bölümde hava sınır tabakasının ısı geçirme direnci üstündeki payı artar, böylelikle ısı köprüsü iç yüzeyinin yüzey sıcaklığı düşer ve orada yoğuşma ortaya gelir. Nisbi olarak ısı köprüsü düşük bulunduğu prosese ısı köprüsünün yakıt masrafı üstündeki etkileri mühim değildir. Yalnız ısı köprüsü olarak kabul edilen tek pencerelerde hal bunun tersidir. Yapı elemanlarının üst yüzeyinde yoğuşmayı ve bunun neticesi küflenmelere engel olmak amacıyla ısı köprüsü iç yüzeyinin sıcaklığı artırılmalıdır. Bu da;

Isı köprüsünden sıcaklığın dışarı kaçmasının azaltılması dış sıcaklığa karşı mantolama yapılması ile (ısı yalıtımının artırılması, hava sınır tabakasının ısı geçirme direnci 1/k üstündeki pay yüzdesini düşürür)

Isı köprüsüne giren sıcak havanın artırılması; ısı köprüsünün iç yüzeyinin büyütülmesi, ısı köprüsünün çevresinin iyi iletilmesi, sıcak hava üflenmesi ile yapılır.

Böylece ısı köprüsüne dayalı ısı geçme direnci 1α azalır ve hava sınır tabakasının ısı geçirme direnci 1/k üstündeki payı azalır.

Normal bir yapının dış köşesi ısı köprüsü ortaya getirir zira burada ısı veren ufak bir iç yüzeyle, ısı alan büyük bir dış yüzey karşı karşıyadır. En az ısı yalıtımı olan duvarların köşelerinde bunun amacıyla yoğuşma ve küflenme ortaya gelir.


Isı Köprüsü nedir? Nasıl engellenir?

Isı transferi, yüksek enerjili (sıcak) taraftan, düşük enerjili (soğuk) tarafa doğrudur. Bu amaçla soğuk oda yalıtımları, bilinenin aksine içerideki soğuğun kaçmaması amacıyla değil, dışarıdan ısının girmeyeceği şekilde tasarlanır ve gerçekleştirilir.

Isı transferi, sıcaklıkları değişik iki ya da daha çok nesne arasında iletim, taşınım ya da ışınım yolu ile (ya da bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yolu ile) gerçekleşen enerji transferi olarak tanımlanır. Taşınımla ısı transferi esas olarak moleküllerin kitleler halunda hareketinden kaynaklanır. İki değişik sıcaklıktaki yüzey arasında hareket halundaki akışkan bu hareketi esnasında ısı taşınımını sağlar.

İletimle ısı transferi ise durgun bir bölgeda gerçekleşir, birbirleriyle ilişki halundaki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler yardımıyla ısı bir ileri moleküle taşınır. Soğuk Oda kapıları konusu ile alakalıki ısı köprüsünün kalitesi “iletimle ısı transferi”dır.

İletimle ısı transferi, değişik yalıtım niteliklerine ve ısı soğurma kapasitelerine sahip madde ya da malzemeler ile gerçekleşir. Teknik tabir olarak “ısı köprüsü” ortaya getiren bu malzemeler, çıplak gözle fark edilemeyen bir ısı enerjisi transferina namacıyla olur. Isı köprüleri fakat termal kameralar yardımıyla fark edilebilir. Termal kameralar gözümüzün algılayamadığı düzeyde kızılötesi ışınları yakalar ve bunları ekranında görebileceğimiz değerlere dönüştürür.

Isı köprüleri, korumaya çalıştığımız düşük sıcaklık bölgeına ısı aktararak enerji maliyetlerimizi yükseltir. Bu maliyetlere, soğutma cihazlarımızın çok çalışması sebebi ile elektrik faturalarında (farkında olmadan) katlanmış oluruz.

En iyi Söve Modelleri Günümüzde en çok tercih edilen yapı malzemesi olarak söve çok fazla rağbet görmektedir, özellikle İstanbul söve firmaları farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir